Avene雅漾 控油抗痘系列

Avene雅漾 控油抗痘系列

Avene雅漾 控油抗痘系列

雅漾推出敏弱及一般油性痘肌專屬的清潔及保養產品。能夠調理油性肌膚,維持肌膚的健康!

控油抗痘系列 添加月桂酸甘油脂,從源頭調理油脂分泌,改善油性皮膚問題。

顯示所有 7 個結果

購物車
返回頂端